Vzduchotechnika do skladů

Kontaktujte nás:

Kontaktujte nás:

V případě skladových prostor není hlavním úkolem ventilačního systému zajištění komfortu pro lidi, kteří se v nich pohybují. V tomto případě je důležitější zajistit ty správné podmínky pro každý typ skladovaného materiálu. V případě, že sklady zahrnují více oddělených prostor, ve kterých je skladován jiný materiál nebo jiné produkty, může být tedy návrh ventilačního a klimatizačního systému velmi komplexní.

Podle požadavků na každý jednotlivý sklad je věnována pozornost teplotě, vlhkosti, či odvodu vzduchu obsahujícího potenciálně toxické či jinak nebezpečné látky.

Dále je důležitá i celková plocha skladovacích prostor, jejich členitost, umístění některých specifických zařízení apod. Samozřejmostí je implementace všech zákonných norem a nařízení týkající se stavebního zákona i bezpečnosti. Snaha je vždy také o maximální ekonomickou efektivitu celého systému.

V případě skladových prostor není hlavním úkolem ventilačního systému zajištění komfortu pro lidi, kteří se v nich pohybují. V tomto případě je důležitější zajistit ty správné podmínky pro každý typ skladovaného materiálu. V případě, že sklady zahrnují více oddělených prostor, ve kterých je skladován jiný materiál nebo jiné produkty, může být tedy návrh ventilačního a klimatizačního systému velmi komplexní.

Podle požadavků na každý jednotlivý sklad je věnována pozornost teplotě, vlhkosti, či odvodu vzduchu obsahujícího potenciálně toxické či jinak nebezpečné látky. Kromě typu skladovaného materiálu je důležitá i celková plocha skladovacích prostor, jejich členitost, umístění některých specifických zařízení apod.

Samozřejmostí je implementace všech zákonných norem a nařízení týkající se stavebního zákona i bezpečnosti. Snaha je vždy také o maximální ekonomickou efektivitu celého systému.

Připravíme návrh řešení a kalkulaci do 1 hodiny

1 hodina

Naše reference

Kontaktní údaje