Po-Pa: 09:00 - 18:00

Pohotovostní služba

Volejte ještě dnes

+420 777 677 776

Office v Praze

Na Rokytce 1029/30, Praha 8

Úspory 2

Produkty

Každoroční inspekce

Každoroční kontrola umožňuje technikovi identifikovat znečištěné cívky a spálené stykače dříve, než způsobí dlouhodobé poškození vašeho systému.

Kontrolní seznam údržby

Mnoho prodejců poskytuje prioritní služby svým zákazníkům, kteří mají roční smlouvu o údržbě nebo servisu. Dvouletá preventivní údržba zajistí, aby váš systém běžel co nejefektivněji. Váš místní prodejce provede v závislosti na jednotce následující úkoly:

Zkontrolujte správnou hladinu chladicího média a případně jej upravte

Vyčistěte nečistoty, listy a nečistoty z vnitřku skříně

Zkontrolujte, zda na základové vaně nejsou omezené odtokové otvory – podle potřeby odstraňte překážky

Zkontrolujte cívku a skříň – podle potřeby vyčistěte

Zkontrolujte motor ventilátoru a jeho lopatky, zda nejsou opotřebené nebo poškozené – u starších modelů proveďte mazání podle potřeby

Zkontrolujte a vyčistěte sestavu dmychadla (zahrnuje skříň dmychadla, kolo dmychadla a motor)

U starších modelů namažte motor a v případě potřeby zkontrolujte a vyměňte řemen ventilátoru

Zkontrolujte skříň spalovacího ventilátoru, zda neobsahuje vlákna a nečistoty, a podle potřeby ji vyčistěte

Zkontrolujte spirálu výparníku, odtokovou misku a odtoková potrubí kondenzátu. Podle potřeby vyčistěte

Zkontrolujte úniky plynu v plynových pecích

Zkontrolujte sestavu hořáku – vyčistěte a podle potřeby upravte.

Zkontrolujte ovládací skříň, související ovládací prvky, kabeláž a připojení

Vyčistěte nebo vyměňte vzduchové filtry

Zkontrolujte klimatizovaný systém proudění vzduchu (potrubí) – zkontrolujte těsnost

Inspekce
team-3