Servis a opravy vzduchotechniky

Kontaktujte nás:

Kontaktujte nás:

Sebelepší vzduchotechnický systém nebude dlouhodobě fungovat s maximální efektivitou bez řádné a pravidelné údržby. V průběhu času se vnitřní části potrubí a dalších částí systému zanáší nečistotami, jejichž přítomnost může zvyšovat hlučnost a snižovat účinnost. Znečištěná vzduchotechnika je navíc potenciálním zdrojem šíření choroboplodných zárodků.

Pravidelně je třeba udržovat nejen potrubí, ale všechny části celého systému, samozřejmě včetně pohonné jednotky. Revize v odpovídajících intervalech taktéž patří ke správnému servisu technologie. Nedílnou součástí pravidelné údržby je potom též výměna filtračních médií a dalších spotřebních komponent.

Jako u každého jiného technologického celku, i u vzduchotechniky může snadno nastat situace, kdy jej postihne závada, kterou je třeba operativně řešit. Opravy spojené s těmito situacemi jsou potom standardně řešeny v rámci záručních i pozáručních servisních zásahů, vždy v co nejkratší možné době a maximální kvalitě.

Sebelepší vzduchotechnický systém nebude dlouhodobě fungovat s maximální efektivitou bez řádné a pravidelné údržby. V průběhu času se vnitřní části potrubí a dalších částí systému zanáší nečistotami, jejichž přítomnost může zvyšovat hlučnost a snižovat účinnost. Znečištěná vzduchotechnika je navíc potenciálním zdrojem šíření choroboplodných zárodků.

Pravidelně je třeba udržovat nejen potrubí, ale všechny části celého systému, samozřejmě včetně pohonné jednotky. Revize v odpovídajících intervalech taktéž patří ke správnému servisu technologie. Nedílnou součástí pravidelné údržby je potom též výměna filtračních médií a dalších spotřebních komponent.

Jako u každého jiného technologického celku, i u vzduchotechniky může snadno nastat situace, kdy jej postihne závada, kterou je třeba operativně řešit. Opravy spojené s těmito situacemi jsou potom standardně řešeny v rámci záručních i pozáručních servisních zásahů, vždy v co nejkratší možné době a maximální kvalitě.

Připravíme návrh řešení a kalkulaci do 1 hodiny

1 hodina

Naše reference

Kontaktní údaje