Průmyslová vzduchotechnika

Kontaktujte nás:

Kontaktujte nás:

Ventilace průmyslových prostor se od domácí ventilace liší hned v několika ohledech. Jednak je to výrazně vyšší objem vyměňovaného vzduchu, který přesahuje 10 tisíc m3 za hodinu, jednak je častá přítomnost toxických, nebo jinak nebezpečných látek. Situaci mohou dále komplikovat i konkrétní specifika daného provozu.

Správně navržená a realizovaná ventilace průmyslových prostor je tedy důležitá pro:

  • Zajištění bezpečnosti provozu
  • Vytvoření vhodného pracovního prostředí pro všechny pracovníky, kteří se v daném prostoru pohybují
  • Zajištění parametrů prostředí, které pro svůj provoz potřebují používané stroje, skladovací prostory apod.
  • Minimalizaci nákladů prostřednictvím energeticky úsporných systémů s možností rekuperace tepla

Výsledná podoba celého ventilačního systému je závislá na celkové ploše prostoru, povaze procesů, které v něm probíhají, prostorového rozvržení jednotlivých komponent provozu, složení vzduchu, zdrojích potenciálních škodlivin, prachu, sazí apod. Návrh systému potom musí odrážet jak technické požadavky na jeho fungování, tak parametry ekonomické.

Ventilace průmyslových prostor se od domácí ventilace liší hned v několika ohledech. Jednak je to výrazně vyšší objem vyměňovaného vzduchu, který přesahuje 10 tisíc m3 za hodinu, jednak je častá přítomnost toxických, nebo jinak nebezpečných látek. Situaci mohou dále komplikovat i konkrétní specifika daného provozu.

Správně navržená a realizovaná ventilace průmyslových prostor je tedy důležitá pro:

  • Zajištění bezpečnosti provozu
  • Vytvoření vhodného pracovního prostředí pro všechny pracovníky, kteří se v daném prostoru pohybují
  • Zajištění parametrů prostředí, které pro svůj provoz potřebují používané stroje, skladovací prostory apod.
  • Minimalizaci nákladů prostřednictvím energeticky úsporných systémů s možností rekuperace tepla

Výsledná podoba celého ventilačního systému je závislá na celkové ploše prostoru, povaze procesů, které v něm probíhají, prostorového rozvržení jednotlivých komponent provozu, složení vzduchu, zdrojích potenciálních škodlivin, prachu, sazí apod.

Návrh systému potom musí odrážet jak technické požadavky na jeho fungování, tak parametry ekonomické.

Připravíme návrh řešení a kalkulaci do 1 hodiny

1 hodina

Naše reference

Kontaktní údaje