Montáž vzduchotechniky

Kontaktujte nás:

Kontaktujte nás:

Instalace VZT

Kvalita montáže a odborná instalace vzduchotechniky má zásadní vliv na její správnou funkčnost i životnost. Profesionálně provedená montáž zajistí dokonalé napojení jednotlivých částí tak, aby nedocházelo k únikům či tlakovým ztrátám. Jen správně namontovaný systém bude stoprocentně efektivní.

Kromě vlastního sestavení celého systému a propojení všech jeho komponent je třeba dbát na to, aby v průběhu montáže nedošlo k přílišnému znečištění vnitřních částí potrubí a dalších prvků, které by následně mohlo zhoršit jeho účinnost a další parametry. Nedílnou součástí montáže by mělo být i osazení systému filtračními médii.

Nejvyšší kvality montáže je dosaženo, pokud je celý projekt realizován jako jeden celek, tj. zahrnuje všechny kroky od základního návrhu systému, přes jeho vyprojektování a dodávku komponent, až po zmíněnou montáž a testování. Pouze takovém případě je dodavatel se systémem dokonale obeznámen a je schopen provést bezproblémovou instalaci.

Kvalita montáže a odborná instalace vzduchotechniky má zásadní vliv na její správnou funkčnost i životnost. Profesionálně provedená montáž zajistí dokonalé napojení jednotlivých částí tak, aby nedocházelo k únikům či tlakovým ztrátám. Jen správně namontovaný systém bude stoprocentně efektivní.

Kromě vlastního sestavení celého systému a propojení všech jeho komponent je třeba dbát na to, aby v průběhu montáže nedošlo k přílišnému znečištění vnitřních částí potrubí a dalších prvků, které by následně mohlo zhoršit jeho účinnost a další parametry. Nedílnou součástí montáže by mělo být i osazení systému filtračními médii.

Nejvyšší kvality montáže je dosaženo, pokud je celý projekt realizován jako jeden celek, tj. zahrnuje všechny kroky od základního návrhu systému, přes jeho vyprojektování a dodávku komponent, až po zmíněnou montáž a testování. Pouze takovém případě je dodavatel se systémem dokonale obeznámen a je schopen provést bezproblémovou instalaci.

Připravíme návrh řešení a kalkulaci do 1 hodiny

1 hodina

Naše reference

Kontaktní údaje