Měření a regulace

Kontaktujte nás:

Kontaktujte nás:

Vzduchotechnika není kompletní bez správně navrženého a fungujícího systému měření a regulace. Právě měření a regulace významně ovlivňuje provozní náklady i parametry, které mají vliv na komfort prostředí. Konkrétní podobu systému měření a regulace je tak třeba uvažovat již na začátku vytváření projektu.

Systém měření a regulace sestává z vlastních akčních prvků pro řízení pohybu vzduchu a energie, ovládacích členů, jejich elektrického zapojení a samozřejmě také ovládacího softwaru. Ten může zahrnovat nejen sledování a ovládání základních částí procesu distribuce vzduchu jako je přívodu čerstvého vzduchu, ohřev a ochlazování, rekuperaci apod. Uživatelské rozhraní je možno navrhnout tak, aby obsahovalo prvky pro komunikaci, hromadná upozornění na nestandardní situace apod.

Systém měření a regulace zajišťuje, aby vzduchotechnika fungovala jako celek maximálně efektivně. Cílem je zamezit vysokým energetickým ztrátám, jež se následně projevují jako ztráty ekonomické. Stejně tak jsou minimalizovány negativní vlivy na komfort, zvýšena životnost apod.

Vzduchotechnika není kompletní bez správně navrženého a fungujícího systému měření a regulace. Právě měření a regulace významně ovlivňuje provozní náklady i parametry, které mají vliv na komfort prostředí. Konkrétní podobu systému měření a regulace je tak třeba uvažovat již na začátku vytváření projektu.

Systém měření a regulace sestává z vlastních akčních prvků pro řízení pohybu vzduchu a energie, ovládacích členů, jejich elektrického zapojení a samozřejmě také ovládacího softwaru. Ten může zahrnovat nejen sledování a ovládání základních částí procesu distribuce vzduchu jako je přívodu čerstvého vzduchu, ohřev a ochlazování, rekuperaci apod. Uživatelské rozhraní je možno navrhnout tak, aby obsahovalo prvky pro komunikaci, hromadná upozornění na nestandardní situace apod.

Systém měření a regulace zajišťuje, aby vzduchotechnika fungovala jako celek maximálně efektivně. Cílem je zamezit vysokým energetickým ztrátám, jež se následně projevují jako ztráty ekonomické. Stejně tak jsou minimalizovány negativní vlivy na komfort, zvýšena životnost apod.

Připravíme návrh řešení a kalkulaci do 1 hodiny

1 hodina

Naše reference

Kontaktní údaje