Vzduchotechnika do nákupních center

Kontaktujte nás:

Kontaktujte nás:

Pro velká nákupní centra je navrhování ventilačního systému komplexním procesem, který musí brát v úvahu velké množství různých vstupních parametrů. Je třeba posoudit vliv každé místnosti i všech dalších, např. technologických, prostor. Zajištění maximálního teplotního komfortu a čerstvého vzduchu pro zákazníky i všechny pracovníky je jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěchu nákupního centra. V něm se navíc kombinují prodejny a provozy různého typu, často emitující rozličné pachy, v některých případech může jít i o uvolňování potenciálně nebezpečných látek.

Návrh komplexního systému pro velké prostory typu nákupních center vždy počítá s kombinací větrání, klimatizace i filtrace, stejně jako zapojením rekuperačních jednotek. Cílem je systém, který vytváří v prostoru centra komfortní prostředí, je minimalizována náročnost jeho údržby, stejně jako je dbáno na maximálně výhodnou celkovou ekonomickou bilanci provozu.

Pro velká nákupní centra je navrhování ventilačního systému komplexním procesem, který musí brát v úvahu velké množství různých vstupních parametrů. Je třeba posoudit vliv každé místnosti i všech dalších, např. technologických, prostor.

Zajištění maximálního teplotního komfortu a čerstvého vzduchu pro zákazníky i všechny pracovníky je jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěchu nákupního centra. V něm se navíc kombinují prodejny a provozy různého typu, často emitující rozličné pachy, v některých případech může jít i o uvolňování potenciálně nebezpečných látek.

Návrh komplexního systému pro velké prostory typu nákupních center vždy počítá s kombinací větrání, klimatizace i filtrace, stejně jako zapojením rekuperačních jednotek. Cílem je systém, který vytváří v prostoru centra komfortní prostředí, je minimalizována náročnost jeho údržby, stejně jako je dbáno na maximálně výhodnou celkovou ekonomickou bilanci provozu.

Připravíme návrh řešení a kalkulaci do 1 hodiny

1 hodina

Naše reference

Kontaktní údaje