Vzduchotechnika do restaurací a kaváren

Kontaktujte nás:

Kontaktujte nás:

Kavárny, bary či restaurace patří mezi interiéry, pro které je správně navržená a dobře instalovaná ventilace věcí prvořadé důležitosti. Přímo se totiž podílí na vytváření komfortního prostředí pro hosty, které je nezbytným předpokladem jejich spokojenosti. Přílišné horko, chladno, anebo zápach z kuchyně dokážou pobyt v restauraci hodně znepříjemnit.

Při návrhu ventilačního systému pro gastronomické provozy je třeba brát v potaz následující:

  • Je nezbytné zabránit průniku pachů z technologických částí do prostoru pro hosty
  • Hostům i personálu je třeba zajistit vhodné mikroklima
  • Odsávací zařízení musí být schopno filtrovat tukové částice
  • Způsob a umístění odvodu vzduchu do okolního prostředí musí naplňovat všechny zákonné normy a nařízení

Výše uvedené cíle by měl systém dosáhnout s maximální efektivitou a minimální ekonomickou náročností. V případě, že je v prostoru již naistalována starší ventilace, je možné některé její komponenty využít a snížit tak celkové náklady.

Kavárny, bary či restaurace patří mezi interiéry, pro které je správně navržená a dobře instalovaná ventilace věcí prvořadé důležitosti. Přímo se totiž podílí na vytváření komfortního prostředí pro hosty, které je nezbytným předpokladem jejich spokojenosti. Přílišné horko, chladno, anebo zápach z kuchyně dokážou pobyt v restauraci hodně znepříjemnit.

Při návrhu ventilačního systému pro gastronomické provozy je třeba brát v potaz následující:

  • Je nezbytné zabránit průniku pachů z technologických částí do prostoru pro hosty
  • Hostům i personálu je třeba zajistit vhodné mikroklima
  • Odsávací zařízení musí být schopno filtrovat tukové částice
  • Způsob a umístění odvodu vzduchu do okolního prostředí musí naplňovat všechny zákonné normy a nařízení

Výše uvedené cíle by měl systém dosáhnout s maximální efektivitou a minimální ekonomickou náročností. V případě, že je v prostoru již naistalována starší ventilace, je možné některé její komponenty využít a snížit tak celkové náklady.

Připravíme návrh řešení a kalkulaci do 1 hodiny

1 hodina

Naše reference

Kontaktní údaje