Vzduchotechnika do škol

Kontaktujte nás:

Kontaktujte nás:

Zajištění vhodného mikroklimatu a teplotního komfortu je pro školní budovy obzvláště důležité z hlediska pohodlí, ale i zdraví žáků a všech vyučujících. Vytvořit ideální podmínky pro bezproblémovou výuku je věcí prvořadé důležitosti a správně navržený i zrealizovaný ventilační a klimatizační systém je nedílnou součástí této snahy.

Návrh systému musí odrážet velikost školy, její plochy, počet lidí, kteří se v ní denně pohybují, členění místností, povahu a umístění technologických místností apod. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby bylo zabráněno pronikání pachů ze školní jídelny či toalet do ostatních prostor školy.

Včlenění rekuperačních prvků může zlepšit energetickou bilanci budovy a tím i ekonomiku jejího provozu. Samozřejmostí je naplnění stavebních i jiných zákonných norem, bezpečnostních předpisů a dalších specifických požadavků provozovatele.

Zajištění vhodného mikroklimatu a teplotního komfortu je pro školní budovy obzvláště důležité z hlediska pohodlí, ale i zdraví žáků a všech vyučujících. Vytvořit ideální podmínky pro bezproblémovou výuku je věcí prvořadé důležitosti a správně navržený i zrealizovaný ventilační a klimatizační systém je nedílnou součástí této snahy.

Návrh systému musí odrážet velikost školy, její plochy, počet lidí, kteří se v ní denně pohybují, členění místností, povahu a umístění technologických místností apod. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby bylo zabráněno pronikání pachů ze školní jídelny či toalet do ostatních prostor školy.

Včlenění rekuperačních prvků může zlepšit energetickou bilanci budovy a tím i ekonomiku jejího provozu. Samozřejmostí je naplnění stavebních i jiných zákonných norem, bezpečnostních předpisů a dalších specifických požadavků provozovatele.

Připravíme návrh řešení a kalkulaci do 1 hodiny

1 hodina

Naše reference

Kontaktní údaje