Vzduchotechnika do prodejen

Kontaktujte nás:

Kontaktujte nás:

Dobře navržený a správně realizovaný ventilační a klimatizační systém je dnes pro každý obchod standardem, který je zákazníky prakticky vyžadován. Teplotní komfort, čerstvý vzduch, odvod potenciálně nebezpečných látek, zabránění průniku pachů z technologických částí obchodu apod., vytváří příjemné prostředí pro zákazníky i zaměstnance, což se následně projeví v lepší ekonomické výkonnosti prodejny.

Nevhodné mikroklima může navíc poškodit nebo zkrátit životnost nabízeného zboží. Návrh ventilačního a klimatizačního systému každé prodejny musí brát v potaz její plochu, typ nabízeného sortimentu, členění na jednotlivé místnosti, případnou povahu technologických místností a dalších prostor v zázemí. Pro specifický sortiment, např. ředidla, barvy, laky apod. je nutné ventilační systém dimenzovat jinak, než v případě prodejny oblečení apod. Naplnění stavebních i jiných norem, bezpečnostních předpisů, posouzení možnosti využití částí systému, který se v obchodě nacházel dříve… to vše je samozřejmostí.

Dobře navržený a správně realizovaný ventilační a klimatizační systém je dnes pro každý obchod standardem, který je zákazníky prakticky vyžadován. Teplotní komfort, čerstvý vzduch, odvod potenciálně nebezpečných látek, zabránění průniku pachů z technologických částí obchodu apod., vytváří příjemné prostředí pro zákazníky i zaměstnance, což se následně projeví v lepší ekonomické výkonnosti prodejny.

Nevhodné mikroklima může navíc poškodit nebo zkrátit životnost nabízeného zboží. Návrh ventilačního a klimatizačního systému každé prodejny musí brát v potaz její plochu, typ nabízeného sortimentu, členění na jednotlivé místnosti, případnou povahu technologických místností a dalších prostor v zázemí. Pro specifický sortiment, např. ředidla, barvy, laky apod. je nutné ventilační systém dimenzovat jinak, než v případě prodejny oblečení apod.

Naplnění stavebních i jiných norem, bezpečnostních předpisů, posouzení možnosti využití částí systému, který se v obchodě nacházel dříve… to vše je samozřejmostí.

Připravíme návrh řešení a kalkulaci do 1 hodiny

1 hodina

Naše reference

Kontaktní údaje